ЧАДАМЖИЙН ТОЙМ

Жижиглэн худалдааг чадварлаг эрхлэхэд таньд шаардагдах бүх зүйлс энд бий.

Хэрэглэж үзэх     Холбоо барих

БОРЛУУЛАЛТАА ДЭМЖИХ

Blogs

ПОС Борлуулалтын цэг

НӨАТ-ын урамшуулалын системтэй холбогдсон. Candy Pay урамшуулалын хөтөлбөртөй уялдаж ажиллана.

Sales

Борлуулалт

Захиалгад суурилсан борлуулалт. Борлуулагч, борлуулалтын сувгийн төлөвлөгөө гүйцэтгэл харьцуулалт.

CRM

Харилцагчийн CRM

Үйлчлүүлэгчтэй харилцах бүх харилцааг хянаж, борлуулалтын үйл ажиллагаагаа дэмжиж ажиллана.

E-commerce

Цахим худалдаа

Орон зайд баригдахгүй бүх бараагаа танилцуулан, цаг хугацаанд баригдахгүй 24/7 борлуулалт хийнэ.

САЙН БАРААНЫ ЗӨВ БҮРТГЭЛ

Inventory

Бараа бүртгэл

Борлуулалт, үйлдвэрлэл, худалдан авалт болон дотоод хөдөлгөөнд үндэслэн бараагаа удирдаж болно.

Purchase

Худалдан авалт

Зайлшгүй байх нөөц эсвэл борлуулалт захиалгаас суурилан худалдан авалт, орлогын хөтөлгөөг автоматжуулна.

Events

Үйлдвэрлэл

Материал тооцоо, бүрдэл бараа, дайвар бүтээгдэхүүний тохиргоонд үндэслэн үйлдвэрлэл болон задагаа бүртгэх. 

ХАРИЛЦАА ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

Blogs

Блог

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хуудасууд руу илүү олон хандагчийг татахын тулд тэдгээрт хэрэгтэй мэдээлэл хуваалцах.

Events

Арга хэмжээ

Олон нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулах, бусдад түгээх болон арга хэмжээний тасалбар онлайн борлуулна.

Survey

Асуулга

Судалгааны аргаар өндөр чанарын мэдээллийг олж авсанаар бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ илүү таатай болгоно.

Recruitment

Веб Чат

Хандагч бүрийн асуултанд шууд хариулах боломжтой бөгөөд харилцагч бүрдээ санаа тавьж чадна.

Leaves

Хэлэлцэх

Хувийн болон бүлгийн сувгууд үүсгэж хэлэлцэнэ. Ажилчидад нэгдсэн зар түгээх анхааруулга мэдээ хүргэнэ.

Expenses

Хэлэлцүүлэг

Харилцагчид тулгарч буй асуудлаар нээлттэй хэлэлцүүлэг өрнүүлж санал бодлыг нь сонсож тусламж үзүүлнэ.

Human resources

Танилцуулга

Байгууллагын тухай мэдээлэл, дотоод журам зааварыг таницуулга байдлаар дотоод, гадаад хэрэглэгчид хүргэнэ.

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГА

Human resources

Ажилтан

Ажилчидтай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээлэл хөтлөнө. Ажлын байр, салбан нэгжийг бүртгэж ажилтанд ноогдуулна.

Recruitment

Бүрдүүлэлт

Ажлын байрны зараа вэбсайт дээрээ нийтлэх, ажил горилогчидийн анкетийг онлайнаар бүрдүүлэх боломжтой.

Leaves

Амралт чөлөө

Ажилчид чөлөөний хүсэлтээ бөглөж, менежер бусад ажилтаны хуваарьтай уялдуулан зөвшөөрөл олгоно.

Expenses

Зардал

Ажилчид томилолтын зардлаа бүртгэх, баримт хавсаргах, батлах болон нөхөн олгох үйл бүхий л явцыг хянаж бүртгэх.

Survey

Цагийн хуудас

Ажилтаны цагийн хуудас бүртгэл, ямар ажилууд дээр хэрхэн ажилласан тухай тайлангийн зэрэгцүүлсэн дүгнэлт.

Fleet

Автопарк

Тээврийн хэрэгсэл, замын бүртгэл, засвар үйлчилгээний хуваарь, болон бусад тээврийн хэрэгслийн бүртгэл.

МЭДЭЭЛЭЛ ХЯНАЛТ ТАЙЛАН 

Sale

Вэбсайт бүтээгч

Онлайн худалдаа, танилцуулга, хэлэлцүүлэг, арга хэмжээ, блог, веб чат, портал хандалт бүхий Веб сайт бүтээнэ.

Blogs

Хуанли

Уулзалтууд, хурал зөвөлгөөн зохион байгуулах, нэг хүний хувийн болон багын ажлын төлөвлөгөө бүртгэнэ.

Accounting

Хянах самбар

Олон төрлийн мэдээллийг нэг дор нэгтгэж шууд хандаж ажиллах боломжийг бүрдүүлнэ.

Projects

Төсөл

Давтагдахгүй шинж чанартай ажилууд зохион байгуулах, ажлын даалгавар боловсруулан хувиарлаж гүйцэтгэх.

АВТОМАТЖУУЛАЛТ

Accounting

НББүртгэл

Бараа, харилцагчид урьдчилан хийсэн тохиргооны дагуу борлуулалт, худалдан авалт бүртгэл автоматаар НББ-т тусна.

Invoicing

Нэхэмжлэлт

Борлуулалтын авлага, худалдан авалт өглөг үүсэлт болон төлбөрийн бүртгэл, тулгалт автоматаар хийгдэнэ.

Mass Mailing

Бөөнөөр мэйлдэлт

Өөрийн цуглуулсан сэжим, боломжууд эсвэл харилцагчдад зориулсан мэдээллийг олноор илгээнэ.

Human resources

Бүтээмж

Өдөр тутмын давтагдах ажлуудыг хөнгөвчилөх, автомат үйлдлүүдийг зохион байгуулах боломжтой.