Бичвэр

Одоо нь 21р зууны хэрэгцээнд нийцүүлсэн шинэлэг НББүртгэлийн програм юм.

Одоо нь таны банкны эсвэл пейпал данстай шууд холбогдоно. Гүйлгээг цаг тутамд синхлэх ба тулгалт хийх нь гайхалтай хурдан.

Нэхэмжлэлийг агшин зуурын тодор товших төдийхнөөр үүсгэнэ. Түүнийг хэвлэх ч шаардлага байхгүй.

Одоо нь тэдгээрийг имэйлээр эсвэл энгийн шуудангаар илгээж болно.

Таны харилцагчид онлайнаар төлбөрөө хийнэ гэдэг нь та мөнгөө шуурхай олж авна гэсэн үг.

Одоо НББүртгэл нь борлуулалт, худалдан авалт, бараа бүртгэл болон хамрагдалт зэрэг аппуудтай нягт уялдсан байдаг.

Ийм замаар нийлүүлэгчийн тооцоог бүртгэх нь маш хурдан. Нийлүүлэгчээ оруулаад худалдан авалтын захиалгаа сонгоход бүх зүйлс автоматаар дүүргэгдэнэ.

Дараа нь SEPA протоколыг ашиглах эсвэл нийлүүлэгчдэд багцаар төлбөр хийхээр чек хэвлэх.

Энэ Одоо дээр маш хялбар.

Хүлээгээрэй, үүнээс ч их зүйл бий шүү. Таньд Одоогийн тайлангууд таалагдах нь мадаггүй. Албан тайлангуудаас гадна гүйцэтгэлийн дүн мэдээнүүд байна. Тэдгээр нь хурдтай бас динамик. Өөрийн компанийн бүхий л өгөгдлийг хамруулан Одоогийн бизнес интеллиженс чадамжийг ашиглаж үзнэ үү.

Мэдээж хэрэг, Одоо нь мобайл шийдэлтэй. Та өөрийн дансаа явдал дундаа шалгах боломжтой.

Одоод нэгдэж, 2 сая гаруй сэтгэл ханамжтай хэрэглэгчийн нэг болно уу.

Нэг Хэрэгцээ, Нэг Апп