Манай арга хэмжээ

Арга хэмжээг зохион байгуулалттай хийх маш амархан болсон

Арга хэмжээ зохион байгуулах, түүнд хамрагдах, тасалбар зарах болон худалдан авах, мэдээлэл түгээх, мэдээлэлтэй байх зэрэг бүх зүйлс энд бий.

Арга хэмжээ олдсонгүй

Танай улс дахь Арга хэмжээ

Аль нэг оролцогчийн сэтгэгдэлээс бичнэ үү. Ингэснээр таны зохион байгуулж буй арга хэмжээнд итгэх итгэл нэмэгдэнэ.

Зохиогч